Liên Hệ

Địa chỉ

69 Trương Văn Hải, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: creativecityroadmap@gmail.com

Điện thoại

028 3897 7668

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00